GIỜ LỄ TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

ĐỀN Chúa nhật Thứ bảy Ngày thường
SAIGON
5g : lễ 1
6g30 : lễ 2
8g : lễ 3 (giới trẻ)
10g : lễ 4 (lễ cưới)
15g30 : lễ 5 (thiếu nhi)
17g : lễ 6
18g30 : lễ 7
20g : lễ 8 (xa quê)

1
5g : lễ 1
6g : lễ 2 (HH)
14g : lễ 3 (HH)
16g : lễ 4 (HH)
18g30 : lễ CN
5g : lễ 1
6g : lễ 2
17g : lễ 3

* Lễ 6g thứ hai đầu tháng cử hành tại Nhà Hài Cốt

ĐỀN Chúa nhật Thứ bảy Ngày thường
HÀ NỘI
5g : lễ 1
8g : lễ 2
10g : lễ 3
16g : lễ 4 (thiếu nhi)
18g : lễ 5
20g : lễ 6
5g30 : lễ 1
9g lễ 2 (thai nhi)
11g hành hương
12g : lễ CN
18g hành hương
19g : lễ CN
5g30 : lễ 1
18g30 : lễ 2