You are currently browsing the monthly archive for Tháng Tư 2011.

VRNs (30.04.2011) -Sài Gòn- Sau thánh lễ của ngày thứ 2 về Đức Giaon Phaolô II.

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 2 PS A 2011

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Roma, Italia – Để tưởng nhớ giáp một năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II ra đi, về với Chúa, và để mừng ngày Đức Thánh Cha được phong Chân Phước, 01.05.2011.

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Vấn đề duy nhất còn lại sau cuộc khổ nạn của Đức Giêsu chính là niềm tin vào sự sống lại của Ngài. Trên ngôn từ, có lẽ đây không hề là điều khó khăn, nhưng thực chất, sống niềm tin vào sự phục sinh của Thiên Chúa là cả một vấn nạn.

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Sài Gòn – Chiều ngày 29/04/2011, nhà thờ Kỳ Đồng phải sắp xếp lại một phần ghế của hai dãy chính để nhường chổ cho các xe lăn, ghế riêng cho người khuyết tật ngồi.

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Sài Gòn – Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha

Đọc tiếp »

VRNs (30.04.2011) – Hà Nội – Ai cũng có một thời, xã hội nào cũng cần có những tầng lớp khác nhau để làm đòn bẩy thúc đẩy xã hội tiến bộ văn minh hơn. Nhất là lực lượng trẻ, họ có một sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết và đầy sáng tạo, có thể dám hi sinh vì những lí tưởng của bản thân.

Đọc tiếp »