You are currently browsing the category archive for the ‘Hội Ân Nhân’ category.

VRNs (27.12.2011) – California, USA – Sáng ngày 24.12.2011, tại nhà thờ Blessed Sacrament, thành phố Westminter, tổng giáo phận Orange County, cha Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ, cùng quý cha đồng tế đã cử hành lễ an táng cho bà Maria Theresa Ninh Thế Cát, nhũ danh Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 19.01.1936, tại Bắc Ninh, Việt Nam, được Chúa gọi về ngày lúc 18:20 pm, ngày 18.12.2011, tại Fountain Valley, CA. USA.

Đọc tiếp »

VRNs (08.11.2011) – California – Thời tiết nắng mưa, nếu xảy ra bất thường, khi nào cũng là ưu tư hàng đầu cho mọi sinh hoạt cả đạo lẫn đời.

Đọc tiếp »

VRNs (08.06.2011) – Được tin một thành viên của Hội Ân nhân DCCT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chi hội Denver qua đời, cha Linh hướng đã thay mặt Tỉnh Dòng và Ban điều hành Hội gửi thư phân ưu đến tang quyến. Xin đại gia đình DCCT Việt Nam cầu nguyện cho vị ân nhân này.

Đọc tiếp »