VRNs (01.02.2012) – Massachusetts, USA – Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhạc Sĩ Trúc Hồ và Ủy Ban Cứu Việt Khang – Cứu Việt Nam vùng New England

Việt Khang! Việt Khang! Hởi Việt Khang
Em trãi tim mình thật thênh thang
Ôm cả Quê Hương và Dân Tộc
Giữa cơn sóng gió rất phũ phàng.

Bài hát em làm, tiếng em ca
Là lời thét gọi vang rất xa
Triệu, triệu con tim cùng đáp lại
Quyết chung tiếng nói cứu nước nhà.

Lời em thống thiết quá, em ơi!
Anh nghe em hát, lệ anh rơi
Việt Nam mai mốt không còn nữa
Thì có nghĩa chi chuyện muôn đời!

Người Cộng Sản kia, anh là ai
Mà cam bán nước, phận tay sai?
Lại còn đàn áp người yêu nước
Giam cầm, tra tấn chẳng nương tay!

Việt Khang yêu nước, có tội chi,
Sao anh bắt bớ, dẫn biệt đi?
Số phận thế nào, không ai biết.
Hỏi anh còn có chút lương tri?

Hỡi người yêu nước khắp Năm Châu
Xin hãy đồng lòng lên tiếng mau
Cứu giúp Việt Khang đang lâm nạn
Đang chịu đọa đày chốn ngục sâu!

Quyết cứu Việt Khang, cứu Việt Nam!
Chống phường bán nước, lũ gian tham
Quyết ngăn Tàu Cộng, quân xâm lược
Cứu toàn dân tộc khỏi ngục giam!

Ngày 30 Tháng 1 Năm 2012

Bác sĩ Vũ Linh Huy
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ