VRNs (01.02.2012) – Hải Phòng – Việc nhà cầm quyền Hải Phòng toa rập với nhau để cướp đất, công sức lao động, tài sản của nhân dân và cố tình gây hại cho cá nhân và gia đình ông Đoàn Văn Vươn đang tiếp tục gây ra sự phẩn nộ khắp nơi trong dư luận.

Ông Lương Văn Trong, phó chủ tịch LCH Nuôi trồng Thuỷ Sản huyện Tiên Lãng, đã thay mặt cho Hội này, ngày 20.01.2012 vừa qua, đã phổ biến một báo cáo tường trình rõ mọi sự việc. báo cáo chỉ rõ những sai trái của chính quyền huyện Tiên Lãng, và những âm mưu hại gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Văn thư này gởi đến các vị lãnh Việt Nam và các cơ quan truyền thông.

VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo dài 11 trang này.