Kính mừng bổn mạng Thomas
Ngài là tiến sĩ quá là thông minh
Lại thêm thánh thiện, hiền lành
Con xin xách dép loanh quanh bên ngài

“Con bò câm” (*) đó hôm nay
Đã vang tiếng rống mọi nơi gian trần
Làm vinh danh Chúa chí nhân
Tình người, tình Chúa trở nên nguyên thường

Xin Thomas Tiến sĩ thương
Cho con cũng dám “chơi ngông” như ngài

TRẦM THIÊN THU

(*) Thánh Thomas Aquinas bị các giáo sư thời đó chê là “con bò câm”.

Advertisements