VRNs (28.01.2012) – Sài Gòn – Mc. 1, 21 – 28

Chúa Giêsu chiến đấu với thần ô uế,
Thần ô uế tiết lộ danh tánh Chúa Giêsu:
“…Ông Giêsu Nazaret, …”
Và tiết lộ cả tước hiệu kỳ diệu của Chúa Giêsu:
“Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.
Ở đó, Caphanaum không ai biết điều này.

Thần ô uế hành hạ con người,
Khống chế và chà đạp con người,
Làm cho con người đau khổ và mất tự do.
Thần ô uế có thể nhận biết Đức Giêsu
Nhận biết cả danh thánh của Đức Giêsu,
Nhưng thần ô uế vẫn chỉ là thần ô uế, thế lực thù địch với Đức Giêsu.

Đức Giêsu đã “bịt miệng” thần ô uế,
Trục xuất hắn và giải phóng con người.

Hãy cảnh giác với thần ô uế ở thời đại hôm nay,
Hãy đến với Đức Giêsu để được giải thoát.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật IV Thường niên B

Advertisements