VRNs (27.01.2012) – Agenzia Fides – Theo hang tin Fides, trực thuộc Thánh bộ Phúc âm hoá các dân tộc thì trong năm 2011 vừa qua, có 26 người bị giết trên thế giới, vì thi hành sứ mạng phục vụ Giáo hội Công giáo.

Trong 26 người này có: 18 linh mục, 4 tu sĩ và 4 giáo dân.

Châu Mỹ là nơi đã giết hại 13 linh mục và 2 giáo dân. Châu Phi đã giết 2 linh mục, 3 nữ tu, và 1 giáo dân. Tại Châu Á, 2 linh mục, 1 nữ tu và 1 giáo dân bị giết

Châu Âu ít nhất với chỉ một linh mục bị sát hại.

Tình trạng các chính phủ, và các phe nhóm chính trị sử dụng những côn đồ tấn công tôn giáo trên thế giới ngày càng gia tang, tại Việt Nam, tình trạng này cũng không bị loại trừ.

TM, VRNs

Advertisements