Xuân về, Xuân lại đi
Cho lòng người lưu luyến
Ô kìa, còn bầy én
Chao nghiêng níu bước Xuân
Lộc biếc xanh đất trời
Nắng dịu dàng vẫn lạ
Như còn nguyên tất cả
Lưu luyến ánh Xuân ngời
Mai vẫn tươi sắc vàng
Cúc, đào còn khoe sắc
Lòng người hòa hoan lạc
Đừng vội đi, Xuân ơi!

TRẦM THIÊN THU
Mồng Ba Tết Nhâm Thìn – 2012