VRNs (26.01.2012) – Washington DC, USA – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47), đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam vừa có cuộc họp với Đại Diện Mậu Dịch của Hoa Kỳ, ông Ron Kirk (một cơ quan lo về các cuộc đàm phán mậu dịch) để thảo luận về các tác động của tiến trình thương thảo mậu dịch của kế hoạch Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Trade) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dân Biểu Sanchez sẽ không hỗ trợ hiệp định thương mại cho đến khi nhà nước Việt Nam có những bước tiến cụ thể để cải thiện tình trạng nhân quyền.

“Hoa Kỳ trước đây đã đưa ra những nguyên tắc mậu dịch khi thảo luận cơ hội kinh tế với các quốc gia như Việt Nam, họ cần phải có những chính sách cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền”, Dân Biểu Sanchez nói. “Hôm nay, tôi kêu gọi Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, ông Kirk cùng tôi quan tâm về vấn đề nhân quyền và đặt ra nhiều điều kiện trong tiến trình thương thảo mậu dịch với Việt Nam.

“Vào năm 2006, Việt Nam được hưởng quy chế Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn (PNTR), năm 2007, Việt Nam được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), cũng như được tham gia Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (UN Security Council). Những năm sau đó, tình trạng đàn áp nhân quyền lại ngày càng gia tăng. Nhiều tổ chức nhân quyền và Ủy ban của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã liên tục tuyên bố rằng, nhà cầm quyền Việt Nam không giữ lời hứa tôn trọng nhân quyền và phát triển xã hội dân chủ cho người dân họ. Chúng ta đã thấy rất rõ qua các chính sách đàn áp các tiếng nói lương tâm, và một trong những nạn nhân gần đây nhất bị bắt là anh Võ Minh Trí, tức nhạc sĩ Việt Khang. Người nhạc sĩ trẻ đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ vì đã sáng tác những bài hát thể hiện lòng yêu nước của mình.

“Tôi đã bày tỏ những mối quan tâm này đến ông Kirk, và chia sẻ với ông rằng mối quan hệ thương mại và kế hoạch Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Trade) là một cơ hội tốt để Hoa Kỳ áp lực Việt Nam cải thiện chính sách đàn áp nhân quyền của họ”, Sanchez nói tiếp. Trong quá khứ, chúng ta đã thấy việc phát triển thương mại mậu dịch quốc tế đã không thay đổi hành vi đàn áp nhân quyền của các chính quyền độc tài. Trong thực tế, các vụ đàn áp những nhà bất đồng chính kiến của công an Việt Nam ngày càng gia tăng trước những cơ hội mậu dịch quốc tế.

“Ông Kirk đã khẳng định với tôi rằng Chính quyền Obama sẽ nhấn mạnh việc cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam là một điều rất quan trọng trong tiến trình phát triển một mối quan hệ hợp tác thương mại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại về vấn đề này và sẽ dùng cơ hội này để tranh đấu và bảo vệ quyền con người căn bản của người dân Việt Nam. “

VP. Dân biểu Loretta Sanchez (CA-47)
Gởi trực tiếp cho VRNs