VRNs (25.01.2012) – CatholicHerald.co.uk – LM John Murray, người Mỹ, bị bại liệt từ ngực trở xuống, nhưng ngài đã đi lại được sau khi cầu nguyện với một chân phước thế kỷ XIX.

15 tháng trước, LM John Murray (Dòng Chúa Cứu Thế, quản xứ Baltimore) đã đụng đầu vào hàng rào chắn khi đang đi bộ, hậu quả nghiêm trọng. Ngài bị tổn thương cổ rồi bị bại liệt, được giải phẫu cột sống, nhưng không hồi phục.

Các bác sĩ nói rằng ngài không thể đi lại được. LM Murray nói: “Khi nghe bác sĩ nói tôi không thể đi được, tôi không còn hy vọng nữa”.

Ngày 28-11-2010, LM Murray đã làm được điều mà người ta cho rằng không thể làm. Khi sống và tập di chuyển tại Stella Maris ở Timonium, Maryland, ngài đã có thể di chuyển nhẹ chân trái và nâng lên khỏi mặt đất.

LM Murray nói: “Tôi rất mừng. Chỉ mới 6 tuần sau khi bác sĩ nói tôi không thể đi lại được, nhưng thật kỳ lạ khi tôi lại có thể di chuyển. Cứ thế tiếp tục sẽ ổn”.

Cha Murray xem đây là phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos, CSsR. Seelos là một linh mục truyền giáo ở Hoa Kỳ, gốc Đức. Ngài cùng đồng hành với thánh John Neumann, CSsR, vị thánh tiên khởi của Châu Mỹ, và là bổn mạng của HĐGM Hoa Kỳ.

TRẦM THIÊN THU