VRNs(23.01.2012) – Sài Gòn – Thánh lễ Giao thừa, Hội thánh mời gọi cộng đoàn nghe Lời Chúa theo Tin Mừng Matthêu chương 5, Mở đầu bài giảng trên núi.

Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương, giáo sư thần học luân lý đã mời cộng đoàn suy nghĩ tạ ơn Chúa và thống hối, vì ơn phúc của Chúa ra vô hiệu nơi cuộc đời của mình.

Việc làm giàu không phải là tội, nhưng bóc lột, tham ô, đàn áp người khác để giàu là tội. Im lặng với sự ác, đồng tình với sự đạo mạo giả tạo bên ngoài để phá thai là tội ác.

Xin mời download để nghe.

http://cuuthe.com/annhan/mp3/detu/player.swf

Liên ca đoàn hát lễ giao thừa

Cha bề trên cùng quý cha đồng tế trong đêm giao thừa

Giới trẻ chuẩn bị lộc xuân

Giới trẻ chuẩn bị lộc xuân

Đông đảo dân chúng tham dự lễ giao thừa

Các linh mục phát lộc đầu xuân