VRNs (23.01.2012) – Sài Gòn – Đêm giao thừa, DCCT Sài Gòn tổ chức thánh lễ lúc 10 giờ đêm, do cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên chánh xứ – tu viện Sài Gòn chủ tế, cùng với hơn 20 linh mục đồng tế.

Mở đầu thánh lễ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương hướng dẫn cộng đoàn nhìn lại một năm qua để tạ ơn và sám hối.

Xin mời cộng đoàn download để nghe.