VRNs (24.01.2012) – Sài Gòn – Từ ba năm nay, ba ngày đầu Xuân, DCCT VN – tu viện Sài Gòn tổ chức cho các gia đình giáo dân trong và ngoài giáo xứ dâng gia đình cho Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khách hành hương đến Đền sẽ được các thầy các cha hướng dẫn cách dâng mình và dâng gia đình cho Thiên Chúa ngày đầu năm.

Cả gia đình ngồi lại ghi tên trên Kinh Dâng Gia Đình

Các bạn trẻ giúp cha mẹ ghi tên vào Kinh dâng gia đình

Thầy Peter Công Thuận hướng dẫn cách thực hiện việc dâng gia đình

Sau khi đã ghi tên, các gia đình lần lượt đến trước Thánh Thể Chúa Yêsu và Mẹ hằng Cứu Giúp cầu nguyện dâng gia đình

Các gia đình thay phiên nhau dâng Thiên Chúa lời nguyện xin: “Lạy Cha nhân từ, ngày đầu xuân, gia đình chúng con sấp mình trước tôn nhan Cha. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao hồng ân …. (lưu ý: “Cha” viết Hoa ở đây là Thiên Chúa, chứ không phải “cha xứ”)

Ngay sáng Mùng Một mà người khắp nơi đã kéo đến với Đức Mẹ rất đông

Ảnh: Ngọc Hướng, VRNs

Advertisements