VRNs (19.01.2012) – Sài Gòn – Cha Joseph Phạm Thể, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, tỉnh dòng Denver, vừa qua đời lúc 0g sáng nay 19/1/12 tại Phan Thiết, Việt Nam trong chuyến thăm gia đình và làm từ thiện tết. Theo tin ban đầu VRNs được biết, cha Joseph Phạm Thể qua đời do bị truỵ tim.

Thi thể của ngài đã được di chuyển về tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng lúc 5 giờ sáng nay. Cha Giám Tỉnh và Tu viện Sài Gòn đã dâng thánh lễ cho ngài tại nhà khách Tu viện.

Cha Joseph Phạm Thể là công dân Mỹ, và là thành viên DCCT thuộc tỉnh Denver, nên hiện nay, DCCT VN đang đợi thông tin chính thức từ Cha bề trên giám tỉnh Denver, trước khi có thông báo về tang lễ cho cha Joseph Phạm Thể.

Cha Giuse Phạm Thể sinh ngày 02/02/1951, khấn dòng ngày 12/07/1987, chịu chức linh mục ngày 17/01/1998 tại Hoa Kỳ và qua đời ngày 19/01/2012 tại Phan Thiết, Việt Nam, khi sắp tròn 61 tuổi.

Kính xin quý vị ta ơn Thiên Chúa cho cuộc đời làm người, làm con Chúa, làm tu sĩ và linh mục DCCT của cha Joseph Phạm Thể và cầu nguyện cho ngài được hưởng vinh phúc Thiên Chúa đã hứa ban cho những tôi tớ trung thành.

Thi thể cha Joseph đang được đưa từ xe vào tu viện Sài Gòn

Cha giám tỉnh đang trao đổi với thân nhân của cha Joseph

Tu viện DCCT Sài Gòn dâng lễ đưa chân cha Joseph

Cha Joseph Phạm Thể giữa cộng đoàn