VRNs (19.01.2012) – Sáng sớm hôm nay, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tiếp nhận một ai tín: cha Giuse Phạm Thể, DCCT thuộc tỉnh Dòng Denver (Hoa Kỳ) trong chuyến thăm gia đình và làm việc bác ái, từ thiện tại Việt Nam đã đột ngột qua đời tại Phan Thiết do một cơn truỵ tim, lúc 0 giờ ngày 19/01/2012.

Thân nhân và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã liên hệ với cha Giám Tỉnh Denver để xin ý kiến và ngài đã quyết định nhờ Tỉnh Việt Nam cử hành mọi nghi lễ an táng cho cha Giuse.

CHA GIUSE PHẠM THỂ, C.Ss.R.

Sinh ngày 02/02/1951, tại Đà Nẵng
Khấn Dòng ngày 12/07/1987
Lãnh sứ vụ Linh mục ngày 17/01/1998

Thi hài của cha Giuse được đưa về Tu viện DCCT Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn) lúc 5g00. Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, đại diện Tỉnh Dòng Việt Nam và toàn thể Tu viện DCCT Sài Gòn đã dâng thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho ngài lúc 5g30.

Một số hình ảnh:

Thi hài cha Giuse được đưa về Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN

Cha Giám Tỉnh đang trao đổi với thân nhân cha Giuse

Dâng Thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho cha Giuse