VRNs (14.01.2012) – Sài Gòn – Khóa Giáo Lý Hôn Nhân AGAPE 26 sẽ khai giảng vào lúc 18g30 chiều thứ hai 13.2.2011, tại Phòng A33 lầu 3 Nhà Hiệp Nhất khối A (sau lưng Nhà Thờ) thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sàigòn.

Chương trình học từ 19g00 đến 21g00 mỗi tối thứ hai – tư – sáu trong tuần, tổng cộng 18 buổi, bắt đầu từ chiều thứ hai 13.2.2012 cho đến trưa Chúa Nhật 25.3.2012 là ngày Tĩnh Tâm, dâng Thánh Lễ bế giảng và nhận Chứng Chỉ kết khóa.

Khóa học sẽ do các Linh Mục DCCT cùng một số các Bác Sĩ, Luật Sư, Huynh Trưởng Hướng Đạo Công Giáo cùng các cộng tác viên Tông Đồ Giáo Dân có tâm huyết phụ trách giảng dạy.

Các bạn có thể đến liên hệ ghi danh tại Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hoặc ngay tại Nhà Bảo Vệ cổng vào Nhà Thờ DCCT, hoặc gửi một E-Mail ghi danh (tên Thánh nếu có, họ tên, năm sinh, địa chỉ, điện thoại, E-Mail) về địa chỉ: ttmvcssr@gmail.com hoặc gọi điện thoại ghi danh vắn tắt với Lm. Lê Quang Uy: 0903.340.914.

Khóa học có thể nhận tối đa 200 bạn. Thời gian ghi danh bắt đầu từ khi có thông báo này (ngày thứ sáu 13.1.2012) cho đến sát ngày khai giảng.

Khi đi học, ngay từ buổi đầu, các bạn nhớ luôn luôn mang theo cuốn Kinh Thánh Tân Ước khổ nhỏ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ. Xin đi học đúng giờ và không bỏ lỡ bất cứ một buổi học nào trong suốt khóa.

Trung tâm Mục vụ DCCT