VRNs (10.01.2012) – Sài Gòn – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) ra Thông cáo Báo chí số 01/2012 yêu cầu Bộ công an cho 20 người bị bắt không có bằng chứng và cha Nguyễn Văn Lý được tại ngoại đón Tết Nhâm Thìn với Gia đình và Giáo hội.

Chân dung 21 người VRNs kêu gọi Bộ công an cho tại ngoại sum họp Tết Nhâm Thìn

Trong Thông cáo có viết: “20 người đầu danh sách này đều bị công an bắt không đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam. Cha Nguyễn Văn Lý là người đang bệnh rất nặng. Cả 21 người này cần được về với Gia đình và Giáo hội để sum họp trong những ngày Tết Âm Lịch đang đến. Đây là cơ hội cải thiện hình ảnh công an nhân dân trước mặt nhân dân, sau một thời gian dài đã làm phiền lòng dân.

Chúng tôi hy vọng Bộ công an và quý Sở công an liên hệ cho chúng tôi nhận thấy Quý vị thật sự lắng nghe tiếng nói của nhân dân.“