VRNs (10.01.2012) – Vào ngày 27.11.2011, chị Bùi thi Minh Hằng, 47 tuổi, một trong những người biểu tình yêu nước ôn hòa, đã bị công an Việt Nam bắt đưa vào giam giữ tại Trung tâm phục hồi Nhân Phẩm, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, với thời gian cải tạo là 24 tháng.

Xin mời Quí vị download để nghe bài phỏng vấn do Ký giả Trâm Oanh thực hiện.