VRNs (09.01.2012) – Hà Nội – Một ngày mùa đông, mưa gió, trời lạnh. Giáo dân giáo xứ Hàm Long ngậm ngùi đưa tiễn Linh Mục Chính xứ Giacôbê Nguyễn Văn Lý đi nhận nhiệm sở mới. Thánh lễ nhậm xứ diễn ra lúc 15g30 ngày 4/1/2012 vừa qua.

Theo sự phân bổ của tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý chuyển tới Đạo Truyền, một Giáo xứ nghèo heo hút cuối địa phận Hà Nội, nơi rất thiếu thốn, khó khăn về nhiều mặt. Cơ sở vật chất nghèo nàn, giáo dân thường đi làm xa. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý năm nay tuổi đã cao, sức đã yếu.

Giáo xứ Hàm Long trong thời kỳ Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý quản nhiệm là một giáo xứ kiên cường đã bất khuất hiệp thông với mọi giáo xứ khác từ những việc như Tòa Khâm Sứ, Giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm,Tam Tòa… không chỉ thắp nến cầu nguyện tại giáo xứ mình, những giáo dân Hàm Long còn không quản ngại đến tận những giáo xứ khác để hiệp thông chia sẻ với những khó khăn, bất công mà giáo xứ khác phải chịu do chính quyền gây ra.

Có rất nhiều giáo dân Hà Nội và các Linh Mục tiễn Cha Giacôbê đi nhận nhiệm sở mới. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý luôn giữ được hình ảnh một người mục tử chân chính, hết lòng vì đàn chiên, vì công lý, sự thật như lời Chúa Trời đã dạy.