VRNs (08.01.2012) – VATICAN – Hôm 7-1-2011, Bộ Giáo Lý đức tin đã công bố Tài liệu mục vụ với những chỉ dẫn và đề nghị cụ thể về việc cử hành Năm Đức Tin.

Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 11-10 năm nay, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican 2 và sẽ kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua 24-11 năm tới, 2013.

Tài liệu Mục Vụ này được Bộ giáo lý đức tin soạn thảo theo chỉ thị của ĐTC trong Tông thư Porta Fidei (Cánh Cửa Đức tin), với sự cộng tác của một số cơ quan trung ương Tòa Thánh và một số HY, GM tại các nước.

Ngoài phần nhập đề và kết luận, Tài liệu chứa đựng khoảng 40 đề nghị ở 4 bình diện: Giáo Hội hoàn vũ, các HĐGM, các giáo phận, sau cùng là các giáo xứ, Hội đoàn và phong trào của Giáo Hội.
Trong cả 4 bình diện đó, Văn kiện Tòa Thánh đều cổ võ đào sâu việc học hỏi và phổ biến Sách Giáo Giáo Lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng như các Văn kiện của Công đồng chung Vatican 2, qua các Hội nghị, các cuộc hội thảo, các chương trình thường huấn, đề cao và học hỏi chứng tá, giáo huấn và tấm gương của các thánh và các chân phước.

1. Trên bình diện Giáo Hội hoàn vũ, Văn kiện Tòa Thánh khuyến khích tổ chức các cuộc hành hương của các tín hữu nơi Tòa Thánh Phêrô, để tuyên xưng đức tin tại đó; cũng như tổ chức các cuộc hành hương tại Thánh Địa, nơi đã thấy trước tiên sự hiện diện của Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và Mẹ Ngài.

Trong Năm Đức Tin, các tín hữu cũng được mời gọi tăng cường lòng sùng kính đối với Mẹ Maria, cổ võ các sáng kiến giúp tín hữu nhận ra vai trò đặc biệt của Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ..

Nên tổ chức các Diễn đàn, Hội nghị, các cuộc gặp gỡ rộng lớn, kể cả ở mức độ quốc tế, tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ với các chứng tá chân chính về đức tin và nhận biết các nội dung đạo lý Công Giáo. Thu thập những bằng chứng cho thấy cả ngày nay Lời Chúa tiếp tục tăng trưởng và lan rộng… Trong một số hội nghị nên đặc biệt bàn về sự tái khám phá giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2.
Năm Đức Tin là dịp thuận tiện để đón nhận một cách chăm chú hơn các bài giảng, các bài giáo lý, diễn văn và các bài của ĐTC. Các vị mục tử, những người thánh hiến và các giáo dân được mời tái dấn thân gắn bó với giáo huấn của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

2. Trên bình diện các HĐGM, Tài liệu mục vụ của Bộ giáo lý đức tin khuyến khích tổ chức một ngày học hỏi về đề tài đức tin, tái bản các văn kiện Công đồng, sách Giáo Lý chung, cũng như cuốn toát yếu, sử dụng các ngôn ngữ mới mẻ trong lãnh vực truyền thông, phim ảnh để phổ biến đức tin, soạn thảo các tài liệu có tính chất hộ giáo, để giúp mỗi tín hữu có thể trả lời cho những câu hỏi được đề ra trong các môi trường văn hóa khác nhau, các giáo phái và các vấn đề liên hệ tới trào lưu tục hóa và chủ trương duy tương đối, các vấn nạn đến từ một não trạng thay đổi vốn thu hẹp lãnh vực những xác tín chắc chắn hữu lý vào lãnh vực những chinh phục của khoa học và kỹ thuật.

3, Trên bình diện giáo phận, Văn kiện Tòa Thánh cổ võ cử hành các buổi lễ nhân dịp khai mạc và bế mạc Năm Đức Tin; tổ chức ngày giáo phận học hỏi về Sách Giáo Lý chung; khuyến khích các GM giáo phận công bố thư mục tử về đề tài đức tin; kiểm chứng việc đón nhận Công đồng và Sách Giáo lý chung trong đời sống và sứ vụ của mỗi Giáo hội địa phương, đặc biệt về phương diện huấn giáo; khuyến khích các GM tổ chức những buổi cử hành thống hối trong mùa chay để xin Chúa tha thứ về những tội chống lại đức tin.

4. Trên bình diện giáo xứ, hội đoàn và phong trào, Văn kiện mục vụ của Bộ giáo lý đức tin mời gọi các tín hữu đọc và suy gẫm Tông thư của ĐTC ”Cánh cửa đức tin” về ý nghĩa và việc cử hành năm đức tin; các LM hãy quan tâm hơn đến việc học hỏi các văn kiện Công đồng và sách Giáo lý chung, rút ra từ đó những thành quả cho việc mục vụ giáo xứ, huấn giáo, giảng thuyết, chuẩn bị các bí tích; cũng vậy các giáo lý viên cần kín múc nhiều hơn từ sự phong phú của Sách Giáo Lý chung, và hướng dẫn các nhóm đọc chung và cùng đào sâu dụng cụ quí giá này.

Trong các giáo xứ, tái dấn thân phổ biển và phân phát Sách Giáo Lý chung của Hội Thánh Công giáo hoặc các tài liệu khác thích hợp với các gia đình, là những Giáo hội tại gia đích thực và là những nơi đầu tiên để thông truyền đức tin, ví dụ trong khuôn khổ các cuộc làm phép nhà, rửa tội cho người lớn, cử hành phép thêm sức, hôn phối. Điều ấy có thể góp phần tuyên xưng và đào sâu đạo lý Công Giáo ”trong các gia cư và nơi các gia đình chúng ta, để mỗi người cảm thấy mạnh mẽ nhu cầu biết rõ hơn và thông truyền đức tin ngàn đời cho các thế hệ trẻ”.

Văn kiện Tòa Thánh đặc biệt cổ võ tổ chức các tuần đại phúc và các sáng kiến khác trong giáo xứ, tại nơi làm việc, để giúp các tín hữu tái khám phá hồng ân đức tin qua phép rửa tội và trách nhiệm làm chứng tá đức tin, với ý thức rằng ơn gọi Kitô, tự bản chất, cũng là ơn gọi làm việc tông đồ.

Tất cả các tín hữu được kêu gọi làm cho hồng ân đức tin của mình được tái sinh động, tìm cách thông truyền kinh nghiệm đức tin và đức bác ái của mình, qua việc đối thoại với các anh chị em, kể cả với những tín hữu thuộc các hệ phái Kitô khác, và với tín đồ các tôn giáo khác, cũng như với những người không tín ngưỡng hoặc dửng dưng đối với tôn giáo. Như vậy, thật đáng mong ước là toàn thể các tín hữu Kitô bắt đầu một công cuộc truyền giáo cho những người họ sống chung và làm việc, với ý thức mình đã lãnh nhận một sứ điệp cứu độ cần phải đề nghị cho tất cả mọi người.

G. Trần Đức Anh OP
Radio Vatican – Tiếng Việt