VRNs (06.01.2012) –

Ba Vua tìm Chúa giáng trần
Đường xa cách trở không ngần ngại chi
Dù mưu ác Hê-rô-đê
Cũng không cản bước Ba Vua lên đường
Có ngôi sao sáng vô thường
Đưa lối dẫn đường chẳng sợ lạc đâu
Đến nơi hang đá thẳm sâu
Lòng đầy thành tín mến yêu bước vào
Ô kìa Con Chúa chí cao
Nằm bên Cha Mẹ đáng yêu quá chừng
Đây vàng, mộc dược, nhũ hươn
Ba Vua dâng tiến, cõi lòng hân hoan.

Riêng con chẳng có chi hơn
Niềm tin-cậy-mến dẫu còn mong manh
Nhưng con tha thiết chân thành
Dâng lên Chúa cả tâm tình con đây
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Ra tay tế độ chuỗi-ngày-tháng-con
Vì đường đời lắm gian truân
Làm sao sống nếu thiếu Ơn Chúa Trời
Như Ba Vua vẫn tìm hoài
Mong được gặp Ngài, hạnh phúc đời con

TRẦM THIÊN THU