VRNs (18.12.2011)

Nazareth, Galilê, miền đất không có gì đặc biệt,
xứ sở không có gì trổi trang,
Nazareth, thôn quê nghèo hèn.

Trinh Nữ Maria,
Đơn sơ nhỏ bé, khiêm cung hiền hậu,
Ngôi nhà của trinh nữ giản đơn, mộc mạc.

Sứ thần vào nhà,
lời của Chúa vào nhà Trinh Nữ,
người của Thiên Chúa vào nhà Trinh Nữ.

Người mang lời của Thiên Chúa,
người của Thiên Chúa, sứ giả của Thiên Chúa,
ngày nay, vào nhà nào?
có vào nhà của kẻ nghèo hèn?
có vào nhà của kẻ cùng đinh?
hay vui chơi nơi chốn cung đình,
tiếp đón cung nghinh kẻ giàu sang, quyền lực,
đi lại với những người lụa là gấm vóc,
xênh xang ngất ngưởng nơi yến tiệc linh đình?

Bài kinh Magnificat là bài kinh nào mỗi chiều tôi tụng niệm,
có còn thật là lời kinh của lòng tôi hay chỉ là câu niệm chú lọc lừa?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa Nhật thứ tư mùa Vọng