VRNs (18.12.2011) – Canada – Ngày 17 tháng 12 năm 2011, bà con đồng hương lương – giáo tại Vancouver, BC, Canada đã cùng nhau tuần hành và dâng thánh lễ hiệp thông cầu nguyện, hướng về giáo xứ Thái Hà.

Vancouver – Canada hiệp thông cùng Gx. Thái Hà cầu nguyện cho Công lý và tự do tôn giáo tại Việt Nam…

Buổi này do CĐNV/VG Vancouver tổ chức ngày 17.12.2011

Sau biểu tình đòi Công Lý, đoàn người di chuyển đến nhà nguyện dự thánh lễ do Cha Vincent Nguyễn Tuấn chủ tế

Đồng Hương Lương Giáo đồng hướng về Gx.Thái Hà

VRNs thay lời cám ơn của Giáo xứ Thái Hà gửi đến cộng đồng người Việt tại Vancouver Canada