VRNs (15.12.2011) – Sài Gòn – Thiên Giang sáng tác và trình bày.

Chúa ơi xin lắng nghe lời
Đoàn con khấn nguyện cho đời thắm tươi
Hoa Công Lý sẽ rạng ngời
Công bằng bác ái xin Người khấng ban
Đời con cho dẫu lầm than
Luôn trông cậy Chúa gian nan chẳng sờn.

Maria PD

Mời download để nghe.