VRNs (14.12.2011) – Vũng Tàu – Ngày hôm qua 12.12.2011 em/cháu nhận được thư của mẹ em/cháu gửi về từ cơ sở giáo dục Thanh Hà – tỉnh Vĩnh Phúc. Có nội dung xin trích đăng như sau:

“… Con nên thông báo rộng rãi quyết định họ bắt giữ mẹ thế nào cho mọi người biết.
Nghe họ đọc:
Quyết định số 5225 của UBND TP Hà Nội
Đưa mẹ vào trại thời gian 2 năm
Tôi danh: Gây rối trật tự công cộng

Con thông báo cho mọi người và hỏi ý kiến luật sư nhé! Mẹ đang mệt nên chỉ viết vài dòng cho con”

Như vậy, theo thư mà mẹ em/cháu gửi ra có nghĩa đến nay mẹ em/cháu chưa nhận được quyết định 5225/QD-UBND do chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ngày 08/11/2011 về việc áp dụng biện pháp quản chế đối với trường hợp của mẹ em/cháu. (Theo quy định tại điều 25 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002)

Đồng thời, hôm nay em/cháu nhận được thông báo của CA Hoàn Kiếm gửi cho CAP4- TP Vũng Tàu về việc họ thi hành quyết định 5225 của UBND TP Hà Nội (đưa vào CSGD đối với mẹ em/cháu)

Cũng theo Điều 104 về Quyết định quản chế hành chính của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: Quyết định quản chế hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị quản chế hành chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và nơi thi hành quyết định quản chế.

(Trích: “Điều 104. Quyết định quản chế hành chính

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc quản chế hành chính trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định quản chế hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị quản chế hành chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và nơi thi hành quyết định quản chế.”)

Cho đến hôm nay là quá 17 ngày mẹ cháu bị bắt giữ và đưa đi trại giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Mẹ em/cháu cũng như gia đình hoàn toàn chưa nhận được quyết định 5225/QD-UBND do chủ tịch UBNDTPHN ký ngày 08/11/2011 mà theo đúng trình tự của việc ban hành quyết định này thì Quyết định 5225 phải được trao cho mẹ em/cháu trước ngày 16/11/2011.

Em/cháu không rành về luật pháp, qua tìm hiểu về pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 cũng như tất cả nhưng thông báo từ phía Công an, Cơ sở giáo dục Thanh Hà đã gửi đến cũng như những điều mẹ em/cháu nói.

Liệu có thể kết luận:

Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ mẹ cháu rồi sau đó đưa đi tập trung cải tạo vào cơ sở giáo dục Thanh Hà là hoàn toàn trái pháp luật (Vì lẽ ra họ phải trao cho mẹ em/ cháu quyết định 5225 trước ngày 16/11/2011 hoặc khi thi hành quyết định 5225 họ phải trao quyết định 5225 cho mẹ em/cháu. Thậm chí đến nay mẹ em/cháu đã ở CSGD Thanh Hà 17 ngày mà vẫn chưa nhận được quyết định 5225/QD-UBND TPHN)

Hoặc cũng có thể họ tiến hành bắt giữ mẹ cháu và đưa vào cở sở giáo dục Thành Hà ngày 28/11/2011 rồi đang tiến hành làm cái quyết định 5225/QD-UBND ký ngày 08/11/2011 (làm sau cho đầy đủ thủ tục, cũng chính vì thế khi bắt và đưa mẹ cháu vào CSGD Thanh Hà họ đã không đưa được cái quyết định đó ra và đến ngay cả lúc này)

Mong các anh, chị, cô, chú, bác nếu rành về pháp luật hãy tư vấn giúp cháu để có thể đưa ra kết luận qua việc làm của CAQ Hoàn Kiếm cũng như lực lượng công an Việt Nam đối với trường hợp của mẹ em/cháu.

Đồng thời cũng xin mọi người phổ biến giúp cháu thông tin này ra cho nhiều người cùng biết, nhiều thứ tiếng để công luận thế giới đánh giá.

Xin cảm ơn tất cả mọi người.

BÙI NHÂN

(Tất cả các thông báo từ phía chính quyền cháu đều đăng công khai trên mạng, mọi người cứ lấy dùng tùy thích.)