VRNs (12.12.2011) – Tối Chúa Nhật 11/12/2011 hàng ngàn người kể cả những người không Công Giáo đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown Sydney tham dự Thánh lễ và nghi thức thắp Nến hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà tại Việt Nam.

Khai mạc Thánh lễ với 3 hồi chiêng trống, cờ Giáo Hội, cờ Úc Việt, đoàn phụng vụ và quý Cha từ dưới cuối công viên tiến lên Lễ đài. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn long trọng tuyên bố ngày hôm nay là ngày đặc biệt Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney đã đến đây tham dự Thánh lễ và nghi thức thắp Nến cầu nguyện cho Giáo Sĩ và Giáo Dân Thái Hà, họ đã là tiếng nói lương tâm, là kim chỉ nam cho những người ai đang xả thân tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền, Công Lý trên toàn thế giới. Riêng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney không thể nào thờ ơ, dửng dưng trước những bất hạnh của quê hương và những triền miên thống thổ của những đồng bào ruột thịt tại Thái Hà. Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.

Xem tại web Việt Nam của TGP Sydney