VRNs (08.12.2011) – Sài Gòn – MẸ VÔ NHIỄM

Lạy Mẹ Maria
Đấng Vô nhiễm Nguyên tội
Luôn tin yêu tuyệt đối
Nơi Thiên Chúa tình yêu
Mẹ sáng rực ngàn sao
Trắng trong như Bạch Huệ
Nêu gương cho hậu duệ
Trinh nguyên cả xác hồn
Lạy Thánh Mẫu từ nhân
Xin chở che, nâng đỡ
Dẫu đời bao sóng gió
Vẫn một lòng tin yêu

TRẦM THIÊN THU

VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Đức Mẹ Maria
Đấng Vô nhiễm Nguyên tội
Đức Mẹ Maria
Sống trinh khiết tuyệt đối
Mẹ là người diễm phúc
Vì tin tưởng “xin vâng”
Được đón Vua Trời Đất
Ngự xuống giữa cung lòng
Đóa hồng thiêng mầu nhiệm
Giữa bụi gai vươn cao
Mẹ tỏa hương thơm ngát
Muôn thế hệ mến yêu
Mùa Xuân Mẹ không úa
Luôn xanh biếc mặn mà
Tình yêu dành cho Chúa
Luôn chan chứa bao la
Xin Mẹ thương dìu dắt
Giúp thắng vượt oan khiên
Xin cầm tay sánh bước
Che chở con ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm 2011