VRNs (02.12.2011) – Sài Gòn – Chiều ngày 1.12.2011 hơn 100 giáo dân cùng với cha xứ, hai nữ tu và các anh em lương dân kéo đến Công An và UBND huyện Con Cuông để đòi tự do tôn giáo và có cuộc sống bình an. Các yêu sách của đoàn người đi biểu tình là: Yêu cầu Ủy Ban Huyện Con Cuông tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, yêu cầu chấm dứt bạo lực, yêu cầu chấm dứt chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo.

Mời download để nghe cuộc phỏng vấn.

Đó là một trong những thông tin do lịnh mục phụ trách nhà nguyện Con Cuông, cha Giuse Phạm Ngoc Quang, cho biết qua cuộc phỏng vấn với Thomas Việt, VRNs, lúc 20:15 ngày 1.12.2011, sau gần 20 giờ nhà nguyện Con Cuông, bị đặt mìn và đã nổ. Cuộc biểu tình của giáo dân và tu sĩ tại Con Cuông diễn ra ngay sau thánh lễ chiều.

Ngoài ra qua cuộc điện đàm với ba nữ tu đang sống bên trong nhà nguyên Con Cuông cho biết quyết tâm sẽ ở lại dù có phải bị nổ mìn giết chết. Các sơ Minh, Bắc và Hiền nói tuy có sợ sau vụ nổ mìn rạng sáng ngày 1.12 những vẫn không lùi bước trước trách nhiệm và bổn phận của một nhân chứng Tin Mừng.

Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc Con Cuông bị đặt mìn và đã nổ tại http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/dem-qua-giao-họ-con-cuong-bị-tấn-cong/
Cũng cần nhắc lại là vào ngày 13.11 vừa qua giáo điểm này đã bị hơn 500 người dân địa phương, dưới sự thúc ép và hăm dọa của công an huyện đã la ó, ném đá, xịt hơi cay vào giáo dân Con Cuông khi đang dâng lễ chiều Chúa Nhật.