VRNs (01.12.2011) – Sài Gòn – Thơ


Trăm năm khao khát Tình Trời
Giêsu cứu độ kiếp người trầm luân
Chiều mưa từng hạt trần gian
Mong Mưa Thiên Tử chứa chan Thánh Tình
Đợi chờ ngày Chúa giáng sinh
Đợi chờ ngày Chúa công bình quang lâm
Giúp con vững chí bền tâm
Không mê ngủ giữa tháng năm cuộc đời
Giúp con sống trọn kiếp người
Dẫu bao gian khó chơi vơi sớm chiều
Nhưng xin giữ trọn Tin Yêu
Sống đời Mùa Vọng không nao núng lòng

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 29-11-2011