VRNs (29.11.2011) – Sài Gòn – Nhằm giúp quý vị hiểu hơn về cuộc biểu tình ngày, Chúa Nhật 27.11 tại Hà Nội, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với một biểu tình viên, anh Bùi Minh Hiếu, và ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh.

Mời download để nghe.

Anh Hiếu cho biết ngoài việc đưa anh về Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm dành cho giái mại dâm và người vô gia cư, an ninh quận Hà Đông còn hỏi anh về các bài viết của Ls Lê Quốc Quân, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh và các bài viết của blogger Người Buôn Gió. Tuy nhiên anh Hiếu không trả lời vì bắt anh đi với lý do vô cớ khi anh chưa tham gia biểu tình mà chỉ đang đi một mình tại Bờ Hồ.

Còn theo ký giả Vinh, việc dự định biểu tình ngày 27.11 chưa thành vì những người định đi biểu tình đã bị bắt khi đang đi riêng rẽ để về điểm tập trung. Anh Vinh hy vọng nếu có Luật biểu tình thì luật này phải phản ánh được quyền con người như trong hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mà Việt Nam đã ký kết nhưng chưa thi hành trong nhiều chục năm nay.