VRNs (26.11.2011) – Thái Hà, Con Cuông và Mỹ Lộc đang rên xiết trong cơn bách đạo. Xin cảm tạ những tấm lòng bạn bè trên thế giới đã và đang hiệp thông cầu nguyện cho các giáo xứ này.

Thái Hà đã đón rét đầu đông
Cali bên ấy lạnh nhiều không
Xin gửi Cali lời nồng ấm
Đáp lại tình người đã hiệp thông.

Bạn bè Đức quốc của tôi ơi
Thái Hà đau xót lệ tuôn rơi
“Dân phòng” xúc phạm nơi Cung Thánh
Vô luân rung động cả đất trời.

Hỡi những người Công giáo Úc châu
Thái Hà đang rên xiết thương đau
Hãy thắp nến lên cùng hiệp nhất
Xa cách nghìn trùng vẫn bên nhau.

Cảm ơn các bạn Canada
Trái tim đang hướng tới Thái Hà
Ghé vai chung sức mang thập giá
Cùng nhau chia sẻ nỗi xót xa.

Tin dữ bàng hoàng Vatican
“Tự do tôn giáo thế này chăng??”
“Văn minh nhân loại” sao chẳng học
Hay hớm gì đâu thói hung hăng!?

Hỡi người công giáo khắp gần xa
Con cháu năm châu vẫn một nhà
Lòng ta kính Chúa vô bờ bến
Lẽ nào quỳ gối trước quỷ ma.

Hãy thắp nến lên, hãy nguyện cầu
Để toàn thế giới xiết tay nhau
Để gieo mầm thiện vào cuộc sống
Để muôn người biết cảnh thương đau.

Tôma Thủy Nhân