VRNs (25.11.2011) – Sài Gòn – Gần đây có người phao tin rằng cầu nguyện cho Thái Hà và cho những sự kiện như thế là tục hoá việc cầu nguyện. Điều này vừa sai về tín lý vừa lỗi bác ái nghiêm trọng. Ở đây chúng tôi chỉ xét đến khía cạnh bác ái.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Người cũng dạy chúng ta không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn phải cầu nguyện cho anh em mình. Người còn nhấn mạnh, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho anh em yêu thương của chúng ta mà còn phải cầu nguyện cho kẻ ghét chúng ta.

Thái Hà không phải là xa lạ, và cũng không phải là kẻ thù của chúng ta. Mà dù là kẻ thù, chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho họ.

Thái Hà là chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh Người. Thái Hà là anh em đồng hương của mọi người Việt. Thái Hà là chi thể đau khổ, là anh em đang gặp khốn khó của người Công Giáo Việt Nam.

Chúng ta không thể cầu nguyện cho mọi người trên thế giới này. Chúng ta cũng không thể cầu nguyện cho từng người, từng hoàn cảnh dù họ ở gần chúng ta. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện cho Thái Hà.

Không cầu nguyện cho Thái Hà là lỗi bác ái. Nói rằng cầu nguyện cho Thái Hà là “tục hoá” việc cầu nguyện, là cách nói của báo lề phải và của những ai không hiểu biết về đức ái và về việc cầu nguyện.

Đã không thể cầu nguyện cho từng trường hợp, sao lại nói không cầu nguyện cho Thái Hà là lỗi bác ái?

Lý do là vì chắc chắn trong những ngày này, nếu theo dõi tin tức thì người Công giáo sẽ biết những đau khổ và hành xích mà anh chị em Thái Hà đang phải gánh chịu. Khi biết anh em mình đang đau đớn, cần lời cầu nguyện một cách khẩn cấp mà mình lại làm ngơ, ấy là “thấy chết mà không cứu”.

Lý do thứ hai, có người biết tin mà không đồng tình với Thái Hà. Không đồng tình hoặc vì thiếu thông tin hoặc vì thiếu thiện ý. Thiếu thông tin vì bị ảnh hưởng bởi những ai không đứng về phía công lý. Có thể do thiếu thiện ý mà người ta sợ Thái Hà. Lên tiếng cho Thái Hà là chọn đứng về những đòi hỏi cấp bách của Tin Mừng. Như vậy bao dự định cá nhân có thể sẽ không được ủng hộ.

Lý do thứ ba, sự thờ ơ với Thái Hà nói lên sự vô cảm. Trong mọi tình huống, vô cảm là dấu chỉ của tâm hồn khiếp nhược. Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh Ngài, cho họ có lý trí, tự do và tình yêu thương. Không nhận ra được nhu cầu của anh em mình, không đồng cảm và không thao thức là tự tách mình ra khỏi cộng đồng nhân loại vốn đang khát khao yêu thương.

Xin hãy cầu nguyện cho Thái Hà. Xin hãy để tiếng công lý vang lên, ít là trong tâm hồn mình. Và xin đừng phao tin sai lạc về việc cầu nguyện. Dấu chỉ rõ ràng của lòng tin và lòng mến là lời cầu nguyện chân thành.

“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời”.

Gioan Lê Quang Vinh