VRNs (20.11.2011) – Sài Gòn

Với số tiền bảy mươi lăm tỷ
Nhà cầm quyền Hà Nội duyệt đầu tư
Nhằm xóa dấu tích một Dòng Tu
Hòng cướp đoạt Tu viện Chúa Cứu Thế (1)

Thái Hà giáo xứ
Cộng sản đã “mượn” trước đây
“Mượn” cho đến hôm nay
Hơn năm mươi năm ròng rã (2)
Lòng tham tích lũy không chịu trả

Chiến dịch “ma quỷ” được chuẩn bị kỹ càng
Nào là cảnh sát cơ động, công an,…
Huy động nhiều thiết bị, xe cộ
Đưa vào khu vực Tu viện Chúa Cứu thế
Để cướp đoạt Nhà Chúa làm công viên
Cục đất cũng không thể lặng im
Nếu mà nó có thể nói được

Chính Thánh Phaolô đã báo trước:
Mầu nhiệm sự gian ác đang hoành hành (3)
Đây là sự thật rành rành
Xin Chúa chớ đành chợp mắt ngủ quên!

HORNET

(1) Năm 1959.
(2) Việc cưỡng cướp nhằm xóa bỏ dấu tích Tu viện Thái Hà bắt đầu từ 23h (giờ Hà Nội) đêm 16-11-2011.
(3) 2 Tx 2: 7.