VRNs (18.11.2011) – Geneva, Thuỵ Sĩ – Khi tôi viết những dòng chữ này, thì CSVN, vốn gian giảo trong bóng tối, đã nuốt hết Pháp lý mà chúng rêu rao, đêm 16.11.2011, đang cho xe và công nhân trong đêm đến cướp đất thi công dự án trên tư hữu của DCCT Thái Hà. Đây là hành động côn đồ ăn cướp, chứ không phải là cách xủ Pháp lý công chính của một Nhà Nước đối với Dân. Một Nhà Nước cướp bóc bất công thế nào cũng bị đổ. Dân công chính trường kỳ đấu tranh sẽ đi đến thắng lợi.

Chúc mừng TRUNG TÂM THÔNG TIN Thái Hà: “Đừng nghe những gì cộng sản NÓI láo, Hãy đến Thái Hà mà xem SỰ THẬT “

Chúng tôi rất ca ngợi Xứ Thái Hà đã thêm vào TRUNG TÂM CẦU NGUYỆN một TRUNG TÂM THÔNG TIN để mời gọi dân chúng đến Thái Hà MÀ XEM SỰ THẬT. Qua những hình ảnh, chúng ta nhìn thấy dân chúng đã đến Trung Tâm Thông Tin này. Những Bản Tin được dán trên những tấm bảng ở bức tường. Số người đến đông đảo bởi vì họ đã chán ngấy những báo đài nói láo của CS. Họ đến Trung Tâm này để tìm SỰ THẬT. Thái Hà hãy tiếp tục làm “Bích Báo“ như vậy để cho dân biết SỰ THẬT. Tương lai đấu tranh sẽ từ TRUNG TÂM THÔNG TIN này.

Khẩu hiệu cho TRUNG TÂM là “Đừng nghe những gì Cộng sản NÓI láo, Hãy đến Thái Hà mà thấy SỰ THẬT “

Ưng nghiệm lời Cựu Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU: “Đừng nghe những gì cộng sản NÓI, mà hãy nhìn những gìcộng sản LÀM “

Đêm nay, CSVN cho thi công dự án nước thải trên khu đất tư hữu của DCCT Thái Hà. Qua phổ biến trên các Diễn Đàn, chúng tôi đã NGHE chúng NÓI những lời ca tụng Nhà Nước Pháp quyền, tôn trọng Luật Pháp. Nhưng đêm nay, chúng đã LÀM việc ăn cướp phi Luật Pháp. Lời NÓI của chúng và VIỆC LÀM ứng nghiệm câu của Cựu Tổng Thống THIỆU vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 16.11.2011