VRNs (16.11.2011) – Bây giờ là 21 giờ 45 phút. Tin từ Hà Nội cho hay nội trong đêm nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa quân tới quyết cưỡng chiếm vĩnh viễn tu viện DCCT Hà Nội đang bị mượn làm bệnh viện Đống Đa, bất chấp sự phản đối của các linh mục và giáo dân Thái Hà, là chủ sở hữu hợp pháp của Tu viện DCCT Hà Nội.

Điều đó cho thấy nhà cầm quyền không hề biết đối thoại. Buổi gặp gỡ giữa Nhà thờ Thái Hà và bệnh viện Đống Đa chỉ là trò lừa bịp. Nhà cầm quyền luôn sử dụng bạo lực để vi phạm pháp luật và cưỡng chiếm tài sản của công dân.

Hiện nay giáo dân khắp nơi được báo động đã kéo nhau về bảo vệ Tu viện DCCT Hà Nội. Đêm nay bảng điện tử sẽ tiếp tục chạy nội dung “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” và giáo dân cũng như các linh mục, tu sĩ Thái Hà sẽ phải thức trắng đêm để canh giữ tài sản của họ và đề phòng đám côn đồ do nhà cầm quyền sai tới tấn công họ.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về vụ việc đêm nay.

PV. VRNs