VRNs (16.11.2011) – Tỉnh DCCT VN yêu cầu “đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái pháp luật trên phần nhà-đất 727 m2 thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của DCCT VN” là nội dung chính của khiếu nại, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng DCCT VN ký ngày 14.11.2011 gởi đến Uỷ ban nhân dân thành phố HCM, nhân việc UBND quận 3 tự động quyết định đập nhà cũ và cho triển khai xây dựng công trình nhà mới, mà không hề tham khảo ý kiến của chủ sở hữu nhà số 86 Bà Huyện Thanh Quan, thuộc phường 9 quận 3 là DCCT VN.

VRNs xin giới thiệu nguyên văn thư khiến nại lần hai này.