VRNs (13.11.2011) – Hà Nội – Người lương người giáo tại Hà Nội đến nhà thờ Thái Hà hiệp thông cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho Thái Hà đang bị đối xử bất công, chiều tối thứ bảy, 12.11.2011.

Không dừng lại ở một nghi lễ tôn giáo cho riêng người Công giáo, mà còn là bầu khí hiệp thông, âu lo về sinh mạng của từng người trên đất nước Việt Nam, cho sự thờ ơ với biển đảo đang bị mất và sự tàn ác với con dân nước Việt và xứ sở của những người tự nhận mình là chính quyền.

Các nữ tu Dòng mến Thánh Giá Hà Nội hiệp thông – Ảnh: Gx. Thái Hà

Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường hướng dẫn cầu nguyện trước linh tượng Nữ Vương Công Lý – Ảnh Gx. Thái Hà

Mọi ngời hiệp thông, từ chị buôn đồng nát – Ảnh Gx. Thái Hà

Đến các vị trí thức, luật sư, bác sĩ, nhà báo, những người biểu tình yêu nước cùng hiệp thông – Ảnh: NVCL

Mọi người nên một – Ảnh NVCL