VRNs (11.11.2011) – UCANews, 10-10-2011, tại Hongkong cho biết một lọn tóc của chân phước GH Gioan Phaolô II sẽ đến Hong Kong vào cuối tuần này là một phần mừng Năm Giáo Dân.

Các nhân chứng đã gặp vị cố giáo hoàng này sẽ được nghe trình bày vào ngày 12-11-2011, sau đó là giờ cầu nguyện và thánh lễ tại Thánh đường Vô Nhiễm do ĐGM Gioan Tong Hon, GP Hong Kong, chủ tế.

LM tổng đại diện Đa Minh Chan nói rằng lọn tóc này sẽ được đặt trong “mặt nhật”.

LM tổng đại diện nói rằng ngài rất ngạc nhiên khi Tòa thánh chấp nhận đơn của ĐGM Tong xin rước thánh tích chưa đầy 2 tuần qua. “Có thể vì chúng tôi là một giáo phận Trung quốc”, ngài nói.

Lúc sinh thời, chân phước GH Gioan Phaolô II rất quan tâm tới TQ. Ngài rất muốn bình thường hóa quan hệ với Giáo hội TQ.

Trên một blog nhân dịp phong chân phước ĐGH Gioan Phaolô II, ĐHY Giuse Zen Ze-kiun đã nhớ lại khi ĐGH Gioan Phaolô II đón tiếp ngài và ĐGM Tong tại Rôma sau lần phong chức năm 1997, ĐGH Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước muốn đến thăm TQ.

Năm 1999, chân phước GH Gioan Phaolô II gần đạt được ước muốn sau khi ban hành tông thư Giáo hội Á châu (Ecclesia in Asia) do kết quả của công nghị các giám mục Á châu được công bố tạiHong Kong.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương từ chối và cho rằng việc đó “không thích hợp”.

Chân phước GH Phaolô VI là vị giáo hoàng duy nhất tới thăm TQ năm 1970, khiHong Kongcòn là thuộc địa của Anh. Ngài đã cử hành thánh lễ ngoài trời cho 20.000 người tham dự trong chuyến viếng thăm 3 giờ của ngài.

TRẦM THIÊN THU