VRNs (06.11.2011) – CatholicHerald.co.uk – Các vị lãnh đạo Huynh đoàn Thánh Piô X (Society of St Pius X – SSPX) đã đồng ý rằng lời nói đầu sách giáo lý (doctrinal preamble) được Vatican giới thiệu cho họ là “không thể chấp nhận hoàn toàn” (completely unacceptable) – bề trên tỉnh của Huynh đoàn này ở Anh cho biết.

Trong một thư trên mạng và sau đó đã gỡ bỏ, LM Phaolô Morgan nói rằng các bề trên SSPX đã bác bỏ các nguyên tắc giáo lý (doctrinal principles) của Vatican là nền tảng cho sự thảo luận thêm.

Các bề trên gặp nhau hồi tháng 10-2011 ở Albano, Rôma, nhưng họ nói chỉ trả lời Vatican sau khi nghiên cứu thêm.

Trong lời phát biểu chính thức hôm 2-11-2011, SSPX nói “chỉ có Tổng huynh đoàn Thánh Piô X có quyền công bố thông cáo chính thức hoặc bình luận về vấn đề này”.

Trong thư của LM Morgan viết, được ĐHY William Levada (Bộ trưởng Bộ Giáo lý và Đức tin) trao tận tay các vị lãnh đạo SSPX, nói rằng đó là lời phát biểu gây thất vọng, không nhận biết sự rạn nứt giữa các truyền thống và huấn giáo chung.

LM Morgan viết: “Thay vì vậy, SSPX nhấn mạnh ‘cách hiểu về tính liên tục’, nói rằng các giáo huấn mới bao gồm và cải thiện các giáo huấn cũ! Có thể không ngạc nhiên khi biết rằng nền tảng giáo lý được đề nghị đối với bất kỳ thỏa thuận nào về giáo luật bao gồm mọi yếu tố mà SSPX khăng khăng bác bỏ, kể cả việc chấp nhận thánh lễ mới (New Mass) và Công đồng Vatican II như được diễn tả trong sách giáo lý mới (New Catechism). Thật vậy, chính tài liệu cũng gây ấn tượng là không có khủng hoảng trong Giáo hội… Vì thế, sự đồng tâm nhất trí về của những người hiện diện là lời mở đầu sách giáo lý được chấp nhận rõ ràng và thời gian tới không cần thỏa hiệp thực tế nào miễn là các vấn đề về giáo lý vẫn nổi bật”.

Phát biểu của Vatican đưa ra vài nguyên tắc mà SSPX phải đồng ý để tiến tới sự hòa giải trọn vẹn với Rôma. Đã qua 2 năm đối thoại về giáo lý giữa các vị lãnh đạo của SSPX với các viên chức tại Vatican.

TRẦM THIÊN THU