VRNs (06.11.2011) – Sài Gòn – Cha bề trên chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn thông báo: Tối nay lúc 20g, trong thánh lễ xa quê, sẽ có thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà.

Theo tin VRNs vừa nhận được từ Hà Nội cho biết, chính quyền đang quyết tâm bằng mọi cách giải quyết cho được vụ Thái Hà trong vài ngày tới. Hiện các báo đài tại Thủ Đô đã và đang tập trung tuyên truyền gây chia rẽ lương giáo, và vu cáo giáo dân lẫn giáo sĩ nhà thờ Thái Hà. Tuy nhiên, nhiều anh chị em ngoại giáo, mấy hôm nay, đã lui tới khuyến khích động viên tinh thần Thái Hà. Có người còn tình nguyện ở lại đêm trực với giáo dân Thái Hà trong những ngày này.

Kính mời anh chị em đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn tối nay lúc 20:00 PM để hiệp ý cầu nguyện cho đất nước Việt Nam tan đi các áng mây mù bất công và xin Chúa chúc lành cho Thái Hà.

PV.VRNs