VRNs (01.11.2011) – Lễ các Thánh nam nữ của Thiên Chúa

Trong bài đọc thứ hai thuộc Kinh Sách của Hội Thánh hôm nay, có một lời của Thánh Bênađô Viện phụ để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

“Người cho thấy Người là đầu của chúng ta, nhưng không phải là đầu đội triều thiên vinh quang, mà là đầu cuốn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. Thật đáng xấu hổ khi đầu đội vòng gai mà một chi thể lại theo đuổi lạc thú, vì toàn thể chiếc áo đỏ thẩm khoác trên mình Người chưa phải là áo vinh dự cho bằng là áo nhạo cười”.

Chúng ta nghĩ sao về lời của vị Thánh này mà Hội Thánh đề nghị chúng ta suy ngẫm?

Chúng ta đang theo đuổi lạc thú khi “đầu” của chúng ta mang vòng gai vì chúng ta?

Chúng ta đang “áo quần lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” khi anh em của chúng ta đang chịu nhục hình?

Chúng ta đang bị nhạo cười hay được đang thế gian tung hô?

Chúng ta đành nhận lời ve vãn của thế gian khi anh em chúng ta đang bị chà đạp?

Lạy Chúa con muốn yên, nhưng sao Chúa cứ xốc con dậy?
Con muốn trốn chạy nhưng sao Chúa chẳng tha con?
Chúa cứ gởi đến con những lời hạch hỏi,
Đòi buộc con phải có tiếng trả lời.

Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.