VRNs (01.11.2011) – Vatican – Anh chị em thân mến,

Từ các bài đọc của phụng vụ Lời Chúa, thánh Phao-lô mời gọi chúng ta lắng nghe Tin Mừng “không phải như lời của người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa” (1Tx 2,13). Trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể đón nhận trong đức tin những cảnh báo của Chúa Giê-su gợi lên trong tâm cảm để hành xử như Ngài. Trình thuật Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giê-su khiển trách các luật sĩ và người Pha-ri-sêu, là những người có vai trò giáo huấn trong cộng đoàn, rằng họ đã sống hoàn toàn trái ngược với những gì họ giảng dạy. Chúa Giê-su nhấn mạnh đó là những người “nói mà không làm (Mt 23,3); thậm chí “họ bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào (Mt 23,4). Giáo huấn đã được đón nhận nhưng có nguy cơ bị phủ nhận bởi một lối sống đi ngược lại giáo huấn ấy. Vì vậy Chúa Giê-su nói: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo” (Mt 23,3). Thái độ sống của Chúa Giê-su thì hoàn toàn trái ngược với thái độ sống của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: trước tiên Ngài đã sống giới răn yêu thương rồi mới dạy người ta sống như vậy. Ngài có thể nói ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng chính là bởi Ngài giúp chúng ta và cùng chúng ta mang lấy ách của mình (x. Mt 11,29-30).

Về gánh nặng của quyền lực, thánh Bonaventura chỉ ra ai là người Thầy đích thực khi ngài khẳng định: “Không ai có thể giảng dạy, hành động, hay đạt tới sự thật nếu không phải là Con Thiên Chúa” (Sermo I de Tempore, Dom. XXII post Pentecosten, Opera omnia, IX, Quaracchi, 1901, 442). “Chúa Giê-su ngự trên “toà” như ông Mô-sê người đã loan truyền Giao Ước cho các dân tộc” (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 89). Và chỉ có Chúa Giê-su là vị Thầy duy nhất đích thực của chúng ta! Chúng ta vì thế được mời gọi bước đi theo Con Thiên Chúa, Ngôi lời nhập thể. Người đã bày tỏ chân lý trong lời dạy của mình ngang qua lòng trung thành với thánh ý Chúa Cha, ngang qua chính quà tặng là bản thân Người. Chúa Giê-su cũng lên án kẻ ham danh vọng và hành xử “cốt để cho thiên hạ thấy” (Mt 23,5); như thế họ chỉ nhắm đến sự chú ý của người ta và đặt để công việc của mình trên những giá trị phù du.

Anh chị em thân mến,

Chúa Giê-su đã đến thế gian như người tôi tớ, đã hạ mình xuống và hiến mình trọn vẹn trên thập giá, đó là bài học hùng hồn về khiêm tốn và yêu thương. Từ mẫu gương của Người, vọt lên lời mời gọi của sự sống: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11). Với sự chuyển cầu của Mẹ Rất Thánh Maria, chúng ta cùng cầu xin, cách đặc biệt cho các cộng đoàn tín hữu được mời gọi để thi hành sứ vụ giáo huấn, để họ luôn luôn làm chứng bằng hành động chân lý mà họ loan báo.

ĐGH. Bênêđictô XVI

Đặng Thế Nhân diễn ý
Radio Vatican – Tiếng Việt