VRNs (01.11.2011) – Sài Gòn – Chúng ta bước vào thánh Các thánh thông công. Người sống tôn vinh Thiên Chúa nhờ các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn đón nhận được lòng xót thương của Chúa. Mời quý độc giả cùng chia sẻ nổi niềm với Trầm Thiên Thu.

KÍNH MỪNG CHƯ THÁNH

Kính mừng chư thánh vinh quang
Cả đời can đảm không ngừng đấu tranh
Dù cho tù tội, nhục hình
Vì yêu Thiên Chúa mà đành đầu rơi
Lửa niềm tin vẫn sáng ngời
Dù là xử trảm, bị voi xéo giày
Bị lăng trì, chẳng đổi thay
Quyết làm nhân chứng từng giây không ngừng
Thân mình coi nhẹ lông hồng
Không chiều xác thịt, một lòng hy sinh
Trọn đời vì Chúa nhân lành
Không hề tham sống, coi khinh sự đời
Ngày nay hạnh phúc đời đời
Hưởng Tôn Nhan Đức Chúa Trời uy linh
Nguyện xin chư thánh thương tình
Giúp con can đảm, đức tin vững vàng
Yêu người, mến Chúa thật lòng
Dệt đời nhân đức dọc đường trần gian

CHIỀU NGHĨA TRANG

Nắng chiều vàng sắc Nghĩa trang
Lung linh bay tỏa khói nhang cầu hồn
Mênh mang ký ức êm đềm
Nhớ người đã khuất với niềm kính yêu
Lâm râm kinh nguyện, lời cầu
Cúi xin Thiên Chúa dạt dào xót thương
Thứ tha bao tội trót vương
Các linh hồn bớt đau thương luyện hình
Được mau về hưởng Thiên đình
Nhờ Ơn Cứu Độ ân tình Giêsu

R.I.P.

Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Những hồn còn phải sầu vương luyện hình
Xin tha hình phạt tội tình
Vì Lòng Thương Xót mông mênh muôn đời
Tình Ngài biển rộng, sông dài
Muôn dân kính phục dâng lời tán dương
Ngài là Thiên Chúa yêu thương
Xin cho các đẳng hưởng chung Nước Trời
Con tha thiết khẩn cầu Ngài
Vì Danh Thánh Chúa muôn đời công minh

TRẦM THIÊN THU
Mùa cầu hồn 2011