VRNs (29.10.2011) – Sài Gòn – Lễ các Thánh và lễ các Linh Hồn sắp tới bạn sẽ tham dự ở đâu? Hầu hết các nhà thờ ở Việt Nam đều tăng lễ trong các ngày 1 và 2 tháng 11 tới đây, để giúp cộng đoàn tín hữu có kinh nghiệm sống mầu nhiệm các thánh thông công.

Theo đó, tại Kỳ Đồng, từ 24.10 đến 31.10, tại nhà thờ DCCT Kỳ Đồng mỗi ngày có 3 cha giải tội buổi sáng, 3 cha giải tội buổi chiều (thay cho chỉ có một cha như những ngày thường).

1. Chương trình lễ cụ thể tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng như sau:

Thứ BA: 1-11-2011: LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

5h: Thánh Lễ tại nhà thờ
6h: Thánh Lễ tại nhà thờ
15h: Thánh Lễ tại Phòng hài cốt (dưới Lễ Đài khu vực nhà dòng)
17h: Thánh Lễ tại đồng tế trọng thể tại nhà thờ
18h30: Thánh Lễ tại nhà thờ

Thứ TƯ: 2-11-2011: LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

5h: Thánh Lễ tại nhà thờ
6h: Thánh Lễ tại nhà thờ
8h: Có hai Thánh Lễ tại hai nghĩa trang A + B
17h: Thánh Lễ tại đồng tế trọng thể tại nhà thờ
18h30: Thánh Lễ tại nhà thờ

LƯU Ý: Từ nửa đêm LỄ CÁC THÁNH đến trưa ngày CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc 1 KINH LẠY CHA và 1 KINH TIN KÍNH thì đc hưởng 1 ơn ĐẠI XÁ với những điều kiện theo thường lệ : Xưng tội, Rước lễ, Cầu nguyện theo ý ĐGH nhưng PHẢI NHƯỜNG LẠI CHO CÁC LINH HỒN, mỗi ngày chỉ hưởng 1 lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ 1-8.11.2011 các tín hữu thành kính đi viếng Nghĩa Địa (Phòng hài cốt) và dù cho có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng đc hưởng 1 ƠN ĐẠI XÁ với những điều kiện trên nhưng PHẢI NHƯỜNG LẠI CHO CÁC LINH HỒN, mỗi ngày trong 8 ngày chỉ hưởng 1 lần mà thôi.

2. Chương trình Mừng kính Các Thánh nam Nữ và Các Đẳng linh hồn tại Nhà thờ DCCT Huế, 142 Nguyễn Huệ, Huế.

Tối 31.10.2011: Ban Âm Công tĩnh tâm. Các Cha giải tội cho bổn đạo từ 19h30 trở đi.

Ngày 01.11.2011

5h15 và 15h30 Thánh lễ Kính Các Thánh
Tối 19h15: Gia đình Trẻ Hiệp Dâng Thánh lễ Kính Các Thánh.

Ngày 02.11.2011

-5h15 Ban Âm Công và Cộng đoàn Gx.Hiệp Dâng Thánh lễ Cầu cho Các Đẳng.
-15h00 Giáo xứ Lên Nghĩa trang gx. Ngư Bình viếng và Dâng Thánh lễ.
-17h30; Thánh lễ Cầu co Các Đẳng.
Ban Âm Công mừng ngày Bổn mạng truyền thống.
19h15: Giới Gia trưởng hiệp Dâng Thánh lễ cầu cho các Đẳng.